חופש ביטוי וחופש מביטוי

בפוסט זה נדון, בפגיעה בחופש הביטוי, על ידי כפיית ביטוי. לרוב, אנו בישראל, מתייחסים לחופש הביטוי, כחירותו של אדם, להביע דעתו במיגוון תחומים, וממילא, להביע מחאתו, כנגד המימשל ובכלל. אלא, שבארה"ב, כפיית ביטוי, גם נחשבת פגיעה בחופש הביטוי. פה בארץ, למיטב ידיעתי, לא הגיע לבית משפט קייס כזה. נצטט דווקא מפסק דין לאחרונה, בנושא חיסונים … המשך לקרוא חופש ביטוי וחופש מביטוי