חי שקלים לשיקלי

ויקיפדיה/ עמיחי שיקלי

אז לפנינו ערעור בחירות נוסף בעליון. הפעם פרשיית עמיחי שיקלי, ופרישתו ממפלגת ימינה בכנסת הקודמת או האחרונה. יש קוי דמיון כלליים כמובן, עם פרשת סילמן, העלנו לא מזמן פוסט על הערעור שלה בעליון ( מבל"ד ועד סילמן). אבל, הקונפיגורציה המשפטית שונה פה כמובן. הפסק דין מאוד סבוך יחסית. ארוך מאוד יחסית (95 עמודים). לא נעמוד על הכל כמובן. בלתי מתקבל על הדעת.

תחילה אבל, כהרגלנו, כותרי הייחוס של פסק הדין:

אז עכשיו שיקלי, הוא ברשימת הליכוד. עכשיו, אחרי שערעורו צלח כמובן (ערעור על החלטת יו"ר ועדת הבחירות). מס' 14 ברשימת הליכוד ( שיריון של נתניהו). זה למעשה מושא הערעור לפנינו בעליון. נזכיר קצת רקע דברים:

עד כאן הציטוט:

אז למעשה, ככה בגדול מאוד, הציר הוא סביב סעיף 6א לחוק יסוד: הכנסת, שכך קובע, נצטט:

סייג למועמדות חבר הכנסת שפרש מסיעתו 

6א. (א) חבר הכנסת שפרש מסיעתו ולא התפטר מכהונתו סמוך לפרישתו, לא ייכלל, בבחירות לכנסת שלאחריה, ברשימת מועמדים שהגישה מפלגה שהיתה מיוצגת על ידי סיעה של הכנסת היוצאת; הוראה זו לא תחול על התפלגות סיעה בתנאים שנקבעו בחוק.

(ב) לענין סעיף זה –

"פרישה מסיעה" – לרבות הצבעה במליאת הכנסת שלא בהתאם לעמדת הסיעה בענין הבעת אמון לממשלה או אי-אמון בה; ואולם הצבעה כאמור לא תיחשב כפרישה אם חבר הכנסת לא קיבל כל תמורה בעד הצבעתו;

"תמורה" – במישרין או בעקיפין, בהבטחה או בהתחייבות לעתיד, ולרבות הבטחת מקום ברשימת מועמדים לכנסת, או מינוי חבר-הכנסת עצמו או אדם אחר לתפקיד כלשהו.

אז כפי עם סילמן ( שגם היא שוריינה בליכוד למעשה, במקום ה-16 ברשימה) נשאלת השאלה, באם יכול הוא להיות ברשימת הליכוד, אחרי פרישתו למעשה, ממפלגת ימינה. יו"ר ועדת הבחירות, קבע שבעליל לא יכול. התנהגותו מהווה הפרה של הסעיף המצוטט לעי"ל מחוק יסוד: הכנסת, וגם של סעיף 61(א) לחוק הבחירות לכנסת.

האבסורד הוא כך:

כל השופטים הסכימו על כך, שלמעשה, הוא הפר את חוק יסוד: הכנסת. אבל, 9 שופטים לפנינו, 8 מהם, קבעו שלמרות ההפרה, יש פה נתונים חריגים, מקרה חריג, שלא באשמתו ממש ( למשל: הסתמכות על מיצגים או חוות דעת משפטית של היועמשי"ת של הכנסת. אופן הערעור. זמני ערעור וכדומה. לא נוכל להיכנס לכך) והואיל וכך, הוא יכול להימנות על רשימת הליכוד.

רק שופט אחד ( ע' גרוסקופף) חלק על החלטת השופטים, ומבחינתו, עמיחי שיקלי, לא יכול היה להימנות על רשימת הליכוד.

אז ברוב קולות השופטים, הוא יכול, ואכן ברשימת הליכוד.

אז פינת הגיחוך הדי קבועה שלנו:

Photo by Anna Shvets/ pexels.com

אז רגע אחד. כפי עם סילמן. יש לנו פה, נושא פוליטי מובהק. השופטים גורסים ציבורים רבים, איזה אליטה שמאלנית דפוקה. דיקטטורה שמאלנית העליון/ בג"צ האלו וכדומה. אבל, אלו אפילו לא זבלים מגוחכים ממש. את סילמן אישרו (היא כמובן בימין). גם את שיקלי אישרו (הוא גם בימין). שופטים שם בהרכב, נחשבים בעליל בשמאל/ מרכז: נניח השופטת הנשיאה המובילה את הקייס: א. חיות. נניח: ד.ברק ארז וכדומה. אז איך בדיוק ? לא זו אף זו:

יו"ר ועדת הבחירות מיהו ? השופט בעליון, יצחק עמית. גם נחשב שמאל/ מרכז משהו פסיכי לגמרי. הוא לא אישר את שיקלי. דחה זאת. העליון עצמו, הפך את ההחלטה של יו"ר ועדת הבחירות, מבשרם ודמם, שופט בעליון הרי. כלומר:

שופטים בעליון, בשמאל/ מרכז, הפכו החלטה של שופט אחר בעליון, שהוא גם כן שמאל/ מרכז. קולטים ? בחיי…ביחיאת שיקלי.

חכו, לא גמרנו:

יתהה התוהה, אז מה קורה עם ע.גרוסקופף השופט החולק בדעת יחיד כאמור. האמת היא, אין שום קשר. הוא לא בימין, ואין קשר לימין שמאל. חילוקי הדיעות לגמרי מקצועיים נטו. אין להם שום קשר לשום פוליטיקה מגוחכת דפוקה. הוא פשוט חולק על השופטים בקטע מקצועי ממש. ננסה לצטט קטע שיהיה קוהרנטי ומובן יותר, להראות פשוט חילוקי דיעות מקצועיים פרופר. הנה השופט החולק, ע.גרוסקופף כאמור, נצטט:

עד כאן:

עיננו הקוראות, לגבי דידו, שיקלי השתהה יתר על המידה. ומבחינתו, ערעור על החלטה, לא דוחה את ההחלטה עצמה מושא הערעור. ההחלטה יוצאת לדרך, למרות ערעור שמוגש או עומד להיות מוגש. זוהי לגבי דידו מושכלת יסוד בחוק ומשפט הישראלי. גם לגבי השופטים האחרים אגב. אבל, פה יש מקרה חריג לגבי שאר השופטים. והשופטים נימקו זאת היטב.

עדיין, חילוקי דיעות מקצועיים ממש.

או, סבירות ואללה. פה אוהבים לזבל השכל, על נושאי סבירות, מבלי להבין כלום אגב. מהי סבירות משפטית בכלל. נצטט אותו:

עד כאן:

אז הוא טוען, ההחלטה של יו"ר ועדת הבחירות סבירה לגמרי. אם היא סבירה משפטית, למה אנו צריכים להתערב בה ? אבל, השופטים האחרים, חשבו בין היתר, שהואיל ועסקינן בענין חוקתי רם מעלה (לבחור או להיבחר) אז, יש מקום להתערבות בהחלטה של יו"ר ועדת הבחירות, למרות שלא חלקו על הסבירות שלה למעשה.

אז יו"ר, שהוא עצמו שופט בעליון, בשמאל / מרכז רחמנא ליצלן, והם, את ההחלטה שלו הפכו, לטובת איזה ימני מתלהם עלק. קולטים ? מה עוד לוקח להוכיח לקשה עורף אפילו. לחמור גרם של ממש:

אין פוליטיקה שמאל נ' ימין בעליון ובכלל במערכת המשפטית. עצירה מלאה!

3 תגובות על 'חי שקלים לשיקלי'

 1. תודה על הצגת חוות הדעת המקצועית שלך, שתואמת במסקנותיה את דעתי (הלא מקצועית),
  ובמאמר מוסגר, אוי לנו אם בית המשפט העליון יפסוק מחשש ל"חוק ההתגברות".

  אהבתי

 2. על לא דבר מנהל הפרפרים.

  ספק רב אם יעבירו את חוק ההתגברות סו קולד (או פסקת ההתגברו). יהיו הרבה בעיות איתו.

  ובכלל, כמה חקיקות בעיתיות יש במדינת ישראל ? אפשר לחשוב….. קומץ זעיר ביותר של סעיפים, רובם נדחים על ידי בית המשפט העליון (הבקשה לביטול סעיף כזה או אחר).

  אלו סתם פוזות של הימין לרוב. להראות את הגבורה שלהם, על בית המשפט או שופטים. גם משמאל אגב. אבל, בעיקר הימין.

  בארה"ב אגב, באדישות, על ימין ועל שמאל, בלי שמצויין ומורשה הדבר בחוקה עצמה, בתי משפט מבטלים חוקים.

  יש הרבה חקיקות בעיתיות במדינת ישראל. חקיקות ארכאיות וכדומה. איתם לא עושים כלום. או לקונות (חוסר). אבל, גיבורים גדולים על שופטים, על איזה סעיף נידח, פעם ב…..

  נניח, תקנות ההגנה 1945 (לשעת חירום). לא ביטלו אותם עד היום. בג"צ סירב לבטל בהעדר חקיקה אחרת. עשרות שנים כך. לא עושים כלום. או:

  ההסכם עם לבנון לאחרונה. עד היום, לא חוקקו שום חוק המסדיר את נושא אישור אמנות והסכמים בינלאומיים וכו… כפי ברוב מדינות העולם.

  לא עושים כלום בנדון. אבל, גיבורים גדולים על השופטים.

  להתראות

  אהבתי

 3. אגב, לכל המעונין, פה רצ"ב לינק, להצעת חוק של חבר הכנסת יריב לוין דאז:

  "הצעת חוק-יסוד: החקיקה והגבלת ביקורת שיפוטית על חוקים"

  כאן:

  https://www.nevo.co.il/law_html/law04/24_lst_614436.htm

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: